Талдоо жүргүзүү  же    Тили:

Аделина аты келип чыгышы

Аты Аделина келип чыгышы. өлкө жана ар түрдүү тилде биринчи аты Аделина келип тарыхы.

Биринчи аты Origin АделинаЖол 1

Adal >

Байыркы герман (элемент)

Адела >

Байыркы герман (using элемент)

Аделина >

Байыркы герман (Latinized) (diminutival)

Биринчи аты Origin АделинаЖол 2

Adal + Heid >

Байыркы германБайыркы герман (элемент)(элемент)

Adalheidis >

Байыркы герман (using элемент)

Адела >

Байыркы герман (кыска түрү)

Аделина >

Байыркы герман (Latinized) (diminutival)

Биринчи аты толук дарак АделинаЖол 1

Adal >

Байыркы герман (элемент)

 
 
Адела >

Байыркы герман (using элемент)

 
 
 
Adél >

Hungarian

 
 
 
 
Ада >

Hungarian (кыска түрү)

 
 
 
Adéla >

Чех

 
 
 
Адела >

Кыргызча

 
 
 
 
Аделия >

Кыргызча (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
 
Делия >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
Adella >

Кыргызча

 
 
 
 
Делла >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
Адела >

Spanish

 
 
 
 
Аделия >

Spanish (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
Аделита >

Spanish (Latin Америкалык) (diminutival)

 
 
 
Адела >

Румыния

 
 
 
Адела >

Поляк

 
 
 
Adèle >

French

 
 
 
 
Адель >

Германия

 
 
 
 
Адель >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Адель >

Кыргызча

 
 
 
 
Адель >

Италия

 
 
 
 
Адель >

Finnish

 
 
 
 
 
Aada >

Finnish (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Ада >

Finnish (кыска түрү)

 
 
 
Аделина >

Байыркы герман (Latinized) (diminutival)

 
 
 
 
Аделина >

Италия

 
 
 
 
 
Ада >

Италия (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Алина >

Италия (кыска түрү)

 
 
 
 
Аделина >

Португалия

 
 
 
 
 
Aline >

Португалия (Brazilian) (кыска түрү)

 
 
 
 
Аделина >

Spanish

 
 
 
 
Аделина >

Румыния

 
 
 
 
 
Адина >

Румыния (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Алина >

Румыния (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Alin >

Румыния

 
 
 
 
Аделина >

Германия

 
 
 
 
 
Алина >

Германия (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Алина >

Поляк (кыска түрү)

 
 
 
 
Аделина >

Bulgarian

 
 
 
 
Adeline >

French

 
 
 
 
 
Adeline >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Adalyn >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Adalynn >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Adelyn >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Aline >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
 
Alene >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Aline >

French (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Линия >

French (кыска түрү)

 
 
Æðel >

Англо-саксон (тектеш)

 
 
 
Этель >

Кыргызча (using элемент)

 
 
 
 
Ethelyn >

Кыргызча (diminutival)

 
 
Aldo >

Байыркы герман (using элемент)

 
 
 
Alda >

Байыркы герман

 
 
 
 
Alda >

Италия

 
 
 
 
Alda >

Португалия

 
 
 
 
 
Aldina >

Португалия (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
 
 
Дина >

Португалия (кыска түрү)

 
 
 
 
Aude >

French

 
 
 
Aldo >

Италия

 
 
 
Aldo >

Португалия

 
 
Aðal >

Байыркы Scandinavian (тектеш)

Биринчи аты толук дарак АделинаЖол 2

Adal + Heid >

Байыркы германБайыркы герман (элемент)(элемент)

 
 
Adalheidis >

Байыркы герман (using элемент)

 
 
 
Адела >

Байыркы герман (кыска түрү)

 
 
 
 
Adél >

Hungarian

 
 
 
 
 
Ада >

Hungarian (кыска түрү)

 
 
 
 
Adéla >

Чех

 
 
 
 
Адела >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Аделия >

Кыргызча (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
 
 
Делия >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Adella >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Делла >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
Адела >

Spanish

 
 
 
 
 
Аделия >

Spanish (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
 
Аделита >

Spanish (Latin Америкалык) (diminutival)

 
 
 
 
Адела >

Румыния

 
 
 
 
Адела >

Поляк

 
 
 
 
Adèle >

French

 
 
 
 
 
Адель >

Германия

 
 
 
 
 
Адель >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Адель >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Адель >

Италия

 
 
 
 
 
Адель >

Finnish

 
 
 
 
 
 
Aada >

Finnish (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Ада >

Finnish (кыска түрү)

 
 
 
 
Аделина >

Байыркы герман (Latinized) (diminutival)

 
 
 
 
 
Аделина >

Италия

 
 
 
 
 
 
Ада >

Италия (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Алина >

Италия (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Аделина >

Португалия

 
 
 
 
 
 
Aline >

Португалия (Brazilian) (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Аделина >

Spanish

 
 
 
 
 
Аделина >

Румыния

 
 
 
 
 
 
Адина >

Румыния (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Алина >

Румыния (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
 
Alin >

Румыния

 
 
 
 
 
Аделина >

Германия

 
 
 
 
 
 
Алина >

Германия (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Алина >

Поляк (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Аделина >

Bulgarian

 
 
 
 
 
Adeline >

French

 
 
 
 
 
 
Adeline >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
 
Adalyn >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Adalynn >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Adelyn >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Aline >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
 
 
Alene >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Aline >

French (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Линия >

French (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Аделаида >

Hungarian

 
 
 
 
Ада >

Hungarian (кыска түрү),

 
 
 
 
Алида >

Hungarian (diminutival)

 
 
 
Adélaïde >

French

 
 
 
 
Аделаида >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Ада >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
Addie >

Кыргызча (diminutival)

 
 
 
 
 
Addy >

Кыргызча (diminutival)

 
 
 
 
 
Делла >

Кыргызча (кыска түрү),

 
 
 
 
Аделаида >

Италия

 
 
 
 
 
Ада >

Италия (кыска түрү),

 
 
 
 
Аделаида >

Португалия

 
 
 
Adelais >

Байыркы герман (кыскаруу)

 
 
 
 
Aalis >

Орто French

 
 
 
 
 
Aileas >

Шотландия

 
 
 
 
 
Ail's >

Ирландия

 
 
 
 
 
Alica >

Slovak

 
 
 
 
 
Алиса >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Ali >

Кыргызча (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Алисе >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Allie >

Кыргызча (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Ally >

Кыргызча (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Alyce >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Alys >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Alyse >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Эйлис >

Ирландия

 
 
 
 
 
 
 
Эйлиш >

Ирландия

 
 
 
 
 
Алиса >

French

 
 
 
 
 
Алиса >

Португалия

 
 
 
 
 
Алиса >

Италия

 
 
 
 
 
Алисия >

Catalan

 
 
 
 
 
Алисия >

Португалия

 
 
 
 
 
Алисия >

Spanish

 
 
 
 
 
Алисия >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Аренда >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Alecia >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Алеша >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Алеша >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Алеся >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
 
Леся >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Алиша >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Алишия >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Алисия >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Алисса >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Алисия >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Аллисса >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Allycia >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Алисия >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Алиса >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Алиша >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Алисия >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
Алисса >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
 
Lyssa >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Alyssia >

Кыргызча (Modern)

 
 
 
 
 
 
Elicia >

Кыргызча (Rare)

 
 
 
 
 
 
Леция >

Кыргызча (Rare) (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
Лиша >

Кыргызча (кыска түрү)

 
 
 
 
 
 
 
Калиша >

African Америкалык (Rare) (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
 
 
 
Талиша >

African Америкалык (Rare) (иштеп чыгуу)

 
 
 
 
 
Алисия >

Поляк

 
 
 
 
 
Алииса >

Finnish

 
 
 
 
 
 
Alli >

Finnish (diminutival)

 
 
 
 
 
Alis >

Welsh

 
 
 
 
 
Алиса >

Russian

 
 
 
 
 
Алиса >

Finnish

 
 
 
 
 
Alise >

Латыш

 
 
 
 
 
Элисон >

French (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Элисон >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
 
Ali >

Кыргызча (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Allie >

Кыргызча (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Эллисон >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
 
Ally >

Кыргызча (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Allyson >

Кыргызча

 
 
 
 
 
 
 
Alyson >

Кыргызча

 
 
 
 
 
Alix >

French

 
 
 
 
 
Ализ >

Hungarian

 
 
 
 
 
 
Alíz >

Hungarian

 
 
 
Adelajda >

Поляк

 
 
 
 
Ада >

Поляк (кыска түрү)

 
 
 
Adelheid >

Германия

 
 
 
 
Ада >

Германия (кыска түрү)

 
 
 
 
Алида >

Германия (diminutival)

 
 
 
 
Heida >

Германия (diminutival)

 
 
 
 
Хайди >

Германия (diminutival)

 
 
 
 
 
Хайди >

Тагал

 
 
 
 
 
Хайди >

Норвежче

 
 
 
 
 
Хайди >

Danish

 
 
 
 
 
Хайди >

Finnish

 
 
 
 
 
Хайди >

Кыргызча

 
 
 
Adelheid >

Нидерланддар

 
 
 
 
Aleid >

Нидерланддар (кыска түрү)

 
 
 
 
Алейда >

Нидерланддар (кыска түрү)

 
 
 
 
Алида >

Нидерланддар (diminutival)

 
 
 
 
Elke >

Frisian (diminutival)

 
 
 
 
 
Elke >

Нидерланддар

 
 
 
 
 
Elke >

Германия

 
 
 
Alscher >

Германия (атасынын аты)

 
 
 
 
Алешир >

Германия (атасынын аты)

Сиздин аты-жөнүн жана талдоо. Бул бекер!

же
Сиздин аты-жөнү:
Сиздин аты-жөнү:
Get талдоо

Биринчи ысмы тууралуу көбүрөөк Аделина

Аделина ысмынын мааниси

Эмнени Аделина деген эмнени билдирет? аты Аделина мааниси.

 

Аделина биринчи аталышы

Аты кайдан Аделина келген? аты Аделина келип чыгышы.

 

Аделина аты определение

Башка тилдерде Бул биринчи аты-жөнү, жазылышы жана айтылышы диалектисине, биринчи аты аял жана эркек генеалогиялык Аделина.

 

Үчүн Nicknames Аделина

Аделина сөздүн аттары. Биринчи ысымы үчүн Nicknames Аделина.

 

Аделина башка тилдерде

Башка өлкөдө башка тилде кантип аты Аделина атын туура келет үйрөн.

 

Жарыялайт кантип Аделина

Кантип где Аделина? Аделина ар кандай жолдор менен жарыялайт. айтылышы Аделина

 

Аделина шайкештик, анын аты-жөнүн менен

Аделина шайкештикти сыноо, анын аты-жөнүн менен.

 

Аделина шайкештик башка аталыштар менен

Аделина шайкештикти сыноо башка аттары.

 

Аты-жөнү тизмеси Аделина

Аты-жөнү тизмеси Аделина