Талдоо жүргүзүү  же    Тили:

Аты менен аталыштар

Бул аты менен көпчүлүк жалпы ысымдар тизмеси.

же
Сиздин аты:
Аты менен аттарын алуу