Талдоо жүргүзүү  же    Тили:

Аты, атасынын аты, атасынын аты мааниси

же
Сиздин аты-жөнү:
Сиздин аты-жөнү:
Get маанисин